Muskel- og skjelettlidelser

muskel - og skjelettlidelser
muskel - og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefravær i Norge. Både mekaniske og psykososiale arbeidsmiljøforhold har betydning for denne utviklingen og forverringen av plagene.

Hva er muskel- skjelettlidelser

«Muskel- og skjelettlidelser er noe de fleste av oss kommer til å oppleve en eller flere ganger i løpet av livet. Det er en fellesbetegnelse på plager, smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener og nerver og omfatter alt fra lette forbigående plager til kroniske, langvarige plager og sterke smertetilstander som gjør selv enkle oppgaver umulige» påpeker STAMI (Statens ArbeidsMiljøInstitutt)

Benevnelsen «muskelskjelett» omfatter både sykdommer, subjektive helseplager som smerter og skader. Muskel- og skjelettlidelser deles gjerne i to felt når fagfolk diskuterer dette temaet, ut fra hva påkjenninger eller utfordringer som er forbundet med arbeid. Ugunstige arbeidsstillinger og repeterende bevegelser, samt fysisk tungt arbeid ligger under mekaniske påkjenninger. Deadlines, ingen innflytelse på egen arbeidssituasjon, stress mobbing og konflikter er psykososiale eller sosiale påkjenninger

Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark oppgir hele 70% at de har muskel- og skjelettlidelser den siste måneden. 39% av de sysselsatte oppgir at dette er arbeidsrelaterte plager. Dette er den største årsaken til sykemeldinger i vårt fylke og i Norge. Syv av 10 sysselsatte oppgir at de har hatt muskel – og skjelettlidelser den siste måneden, dette tilsvarer 1 780 000 personer i Norge. (tall hentet fra STAMI 2019)

Nakke-, skulder- og korsryggsmerter er mest utbredt og over halvparten rapporterer at dette skyldes helt eller delvis forhold på jobben.

Årsak

Årsaken til smertene oppgis å ha forskjellige grunner, fra repeterende bevegelser og dårlig arbeidsstilling på jobb til tidligere idrettsskader eller andre overbelastninger. Plager som dette og akutte skader kan føre til kroniske smerter.

Allerede på 1980-tallet startet Norge å forske på belastningslidelser, fra 2000 kom det mere fokus på dette fra WHO. Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse ved STAMI arbeider for å presentere status og utviklingstrekk på arbeidsmiljø og helse blant yrkesaktive i Norge. NOA prøver å gi en oversikt over hvordan muskel- og skjelettlidelser fordeler seg mellom ulike yrker og næringer.

Stress

Stress som negative vonde konsekvenser, en av de psykososiale påvirkningene påvirker kroppslige smerter. En annen viktig påvirkning er rollekonflikter, forventninger og krav som kan bli en psykisk belastning over tid. Flere typer motstridende krav kan føre til smerter og forverring av allerede eksisterende plager.

Muskel- og skjelettlidelser kan bli alvorlige om det fører til uførethet, dette påvirker i tillegg den psykiske helsen.

Behandling

Akupunktur med triggerpunktbehandling, IMS, kopping og massasje kan benyttes ved muskel- og skjelettlidelser. I Norge finnes det nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur som behandling.

WHO anbefaler også bruk av akupunktur.

 

 

 

 

 

Les også disse innleggene:

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIN
Del på Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Lær hvordan akupunktur kan hjelpe deg