AKUPUNKTUR ved long-COVID

long-covid
long-covid
Akupunktur kan benyttes ved long-Covid symptomer

Long-Covid eller Kronisk-Covid er en termonologi som brukes etter en akutt covid-infeksjon der symptomer vedvarer i mere enn 12 uker. PACS – post-acute-sequelae of SARS-CoV-2 infection brukes også. I følge WHO er long-Covid definert som en tilstand som oppstår hos individer med en historie med sannsynlig eller bekreftet SARS CoV-2-infeksjon, vanligvis tre måneder fra utbruddet av Covid-19 med symptomer som varer minst to måneder og ikke kan forklares med en alternativ diagnose. https://www.who.int

Symptomer på long-covid

Symptomene ser ut til å variere sterkt fra person til person, men de mest vanlige symptomene er:

 • Pustevansker eller kortpustethet
 • Tretthet / slitenhet /ekstrem tretthet
 • Symptomer som blir verre etter fysiske eller mentale aktiviteter
 • Vanskeligheter med å tenke eller konsentrere seg («hjernetåke»)
 • Hoste
 • Bryst- eller magesmerter
 • Hodepine
 • Hjertebank
 • Ledd- og muskelsmerter
 • Diaré og/eller forstoppelse alternerende
 • Søvnproblemer
 • Feber
 • Svimmelhet
 • Utslett
 • Kløe
 • Stemningsendringer / depresjon / angst
 • Endring i lukt eller smak
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Dårlig hukommelse
 • Nervesmerter

Dette er alle symptomer som likner utmattelsessyndrom eller PST (posttraumatisk stresslidelse).

Hva gjøres

Leger og helsepersonell er rådville når det kommer til behandling av disse pasientene. I England er det opprettet 69 sentre som har særlig fokus på long-covid. The Lancet påpeker at helsepersonell må lytte ekstra til denne gruppen pasienter slik at de får den ekspertise de behøver det finnes enda ikke diagnostiske tester eller effektive medikamentelle behandlinger. Data fra Assistance Publique-Hopitaux de Paris i Frankrike har funnet ut at post-covid symptomer påvirker kvinner mer enn menn (4:1).

Historier fra mediene i Kina forteller om pasienter med long-covid har blitt behandlet med tradisjonell kinesisk medisin, med akupunktur og urter. Her forteller de at opptil 90% av Covid-19 tilfellene har brukt denne typen behandling, og deres erfaringer er svært positiv.

Akupunkturbehandling med punkter som Taiyuan (LU9) og Yangxi (LI5) har blitt brukt på pasienter i Kina med long-COVID-19. Andre punkter som hyppig ble brukt var KI3, Metabolsk punkt (8cun over mediale malleol, bakre kant av tibia) og ekstrapunktet zhichuan på armen.

Behandlingsstrategien har vært å sette punkter for å styrke immunforsvaret kombinert med punkter som behandler luftveislidelser og slitenhet. I Kina bruker de i tillegg urter, som i Norge ikke er mulig på grunn av restriksjonene med import.

Bekymringer

I Norge har forsker Arne Søraas kommet med bekymringsmeldinger og han mener at vi vil se mange som sliter med long-covid fremover. Han leder en studie med 150 000 mennesker, han fant at 20 – 30% har fått dårligere helse etter en corona-infeksjon. Søraas mener at vi ikke vet mye om senvirkningene av omikron, men at symptomene er nokså like deltavarianten og long-covid symptomene er like. FHI har også undersøkt senplager etter covid-19 infeksjon.

Helseminister i Finland Krista Kiuru har uttalt at long-covid kan bli Finlands største kroniske sykdom fremover.

Amerikanske forskere har funnet fire faktorer som trigger long-covid og som øker risikoen for å få det. De har kartlagt immunsystemet hos 300 pasienter gjennom Covid-infeksjon. Faktorer de påpeker er

 • hvor høy konsentrasjonen av virus er under sykdom
 • om det finnes autoantistoffer i blodet
 • tidligere Epstein-Barr-virus infeksjon (kyssesyke)
 • om pasienten har diabetes 2 og/eller overvektig.
Behandling med akupunktur ved long-Covid

Fra et akupunktursynspunkt er behandlingen avhengig av symptomene av covid. Tanken er at man setter punkter som fjerner hete og fukt fra lungene i akuttfasen og fremmer god sirkulasjon. Gode punkter i denne fasen er LI11, GV14 og TE16, KI6, BL23, CV6/CV4. Andre punkter som nærer og er gode punkter kan være LU5, SP6, CV12 og ST36, samt Back Shu-punkter for LU og SP, BL13 og BL20.

Har pasienten stor slimproduksjon er Spleen-punkter viktig i TCM-perspektiv, samt styrke Lungefunksjonen. Mange føler trykk over brystet, da kan CV17 være et godt punkt i tillegg til PC6. Åpning av ekstrameridian SP4 og PC6 er også et godt alternativ for å redusere slimproduksjon, samt ST40 og SP9.

I post-covid fasen er målet med behandlingen å styrke den underliggende svakheten i lungene og generell styrke og balansere pasienten, i tillegg er det et mål å restituere fordøyelsesfunksjonen om denne har kommet i ulage. I tilfeller av pasienter med underliggende problemer med hypertensjon er behandling av denne konstitusjonelle svakheten avgjørende.

Dette kan ha ført til deres ekstreme reaksjon på COVID-infeksjonen med ubalansen mellom ACE og ACE2.

Kiko Matsumoto, en japansk akupunkturmester har behandlet alvorlige tilfeller av post-Covid, han har benyttet Huato-Jiaji punktene på L1 og L2 nivå. Disse punktene sammen med GV19 og GV20 balanserer en hypertensjon med dysregulering av renin-angiotensin-systemet av nyrene som han mener kan ha betydning hos post-Covid pasienter.

I tillegg har han brukt punkter som ST9 ved skjoldkjertel- og blodtrykk- problematikk, sammen med LI4 og LU8.

Medisinsk akupunktur er verdt å prøve for de som lider av post-Covid symptomer.

Mer forskning er alltid nødvendig, men tidlige data fra Kina og erfaringer tyder på at dette er et verktøy som kan brukes til pasienter for å gjenvinne livskvalitet og kvitte seg med langvarige symptomer av COVID-19-infeksjon.

Les også disse innleggene:

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIN
Del på Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Lær hvordan akupunktur kan hjelpe deg