LU7

Akupunkturpunktet LU7

LU7 – lunge 7 Dette er et stort punkt på handleddet, (rett overfor styloidproessen til radius) med mange indikasjoner og LU7 brukes ofte ved akutte plager. LU7 er det kraftigste punktet på lungemeridianen. Det er et bra punkt ved vedvarende hoste og sår hals. Hva gjør lungene? Lungene sørger for at vi får tilført det oksygenet […]

Akupunkturpunktet LU7 Read More »