Impignmentsyndrom eller inneklemming er smerter i skulder og på utsiden av overarmen, verre ved å løfte armen mellom 60 – 120 grader og å bruke armene over skulderhøyde. Smertene er ofte vedvarende verkende, kan bli skarp og stikkende smerter ved bruk av armen. I tillegg er det ofte nattesmerter og vondt å ligge på affisert side.

Hva er impingementsyndrom

Impingementsyndrom er inneklemming av senene til rotatorcuffens muskler i skulderen. Det kan oppstå ved betennelse og dermed økt omfang av slimposen under acromion. Typiske symptomer er smerter på utsiden av skulderen, nedover på overarmen og bak på skulderen. Typisk er også nattesmerter og det kan være vondt å ligge på siden. Refertert smerte fra nakken er vanlig, karakteriseres som skarp smerte fra nakken med stråling ut i armen. Smertene øker ved belastning av skulder som å ha armene over skulderhøyde. Syndromet har sammenheng med anatomisk trange plassforhold. Spesielle bevegelser av nakken kan reprodusere symptomene. Mindre bevegelighet er et annen vanlig kjennetegn. Smertene og bevegeligheten er verre ved 60 – 120 graders bevegelse av armen.

Årsak til impingementsyndrom​

Utsatte yrkesgrupper er typisk malere og elektrikere, ensidig arbeid der du må ha hendene mye over hodet. Andre har trent, overbelastet med øvelser der armene er mye over hodet, andre kan ha falt eller fått et traume mot skulderen eller fått en slitasje av andre årsaker. Smerten kan komme akutt etter en skade eller utvikle seg gradvis ved langvarig overbelastning. Gjentatt irritasjon på supraspinatussenen kan gi betennelse og nedbryting av vevet. Dette påvirker plassforholdene i det subacrominale rommet som fører til inneklemming av bløtdelsstrukturene under acromion. Dette kalles impingementsyndrom

Akupunktur behandling ved impingementsyndrom

Først gjøres en klinisk undersøkelse av skulder, her ser man etter bevegelighet og kraft i smerteområdet. Det blir også gjort en undersøkelse av thorax og nakke. Akupunkturbehandlingen skjer ved at man nåler i de aktuelle musklene i rotatorcuffen og ellers muskler som påvirker bevegelsen av skulder og arm. Målet er å skape bedre sirkulasjon i området, få ned hevelser og bedre bevegeligheten. Når irritasjonen i området blir mindre, vil også smertene bli mindre. Lette øvelser vil også gis, vi anbefaler å ha armen mere i ro og unngå hard trening i den akutte fasen.

Her finner du mere informasjon : Medisinsk leksikon 

Les også om Skuldersmerter og Frozen shoulder her: Frozen ….

Bilde av en akupunkturnål på skulder