Skuldersmerte og frozen shoulder

Frozen shoulder eller kapsulitt er en betennelse i leddet som skaper
innskrenket bevegelighet og store smerter, dette kan vare i flere måneder og
år. Det kan føre til at vanlige aktiviteter som bilkjøring og påkledning kan bli
svært vanskelig og smertefulle.

Tilstanden kan forekomme etter et traume mot skulderen, eller inaktivitet over
en lengre periode som etter et hjerneslag eller brudd.
Det typiske er at kapsulitten kommer snikende og utvikler seg sakte med
påfølgende smerter og stivhet i skulderen. Mange har nattesmerter som ofte
fører til dårlig søvn, personen klarer oftest ikke å ligge på affisert side.
Smertene er oftest lokalisert lateralt på overarmen, med stråling nedover i
underarm og fingre. Typisk er også bevegelighetshemming, man klarer ikke å
løfte armen over skulderhøyde.

Akupunktur kan redusere smerter, betennelse, muskel -og leddstivhet, og kan
derfor brukes i behandlingen av frozen shoulder.

En mann står og holder seg over skuldrene