Posturologi

Posturologi er læren om kroppsholdningen, den geometriske og biomekaniske organisering av forskjellige segmenter (deler) av kroppen hos et menneske som står oppreist og i forhold til romfølelsen. Posturologi uttrykker måten kroppen oppfatter stimuli utenfra, posturologisk input og måten kroppen gjør seg klar til å reagere på den.

Øynene informerer hjernen om loddrett stilling og gir hjernen oppfattelse av rommet.
Informasjonen kommer både fra øynenes muskler og bilder på netthinnen; retina.
Indre øret informerer hjernen om tyngdekraften og loddrett stilling. Det indre øret
informerer også om hodets stilling og hodedreining og fart på akselerasjon av hodet. De tre buegangene i øret opplyser hjernen om loddrett, vannrett eller diagonal stilling i forhold til tyngdekraften. 30% av all informasjon fra buegangene påvirker om vi står i loddrett stilling når vi har øynene åpne og ser i bevegelsesretningen.

Kjeven er ikke en direkte informatør, men underkjeven stammer i utgangspunktet fra det indre øret embryologisk. Trigeminusnerven har 4 kjerner i hjernen, de går sammen med alle kranienervene og påvirker derfor informasjon gjennom disse, spesielt fra øynene og indre øret. Slag og stress vil også påvirke kjevens nerver og muskler, trigeminusnerven kan bli hyperaktiv, noe som igjen påvirker kjevemuskulaturen som biting og gnissing med tenner. Dette fører til smerter, spesielt på morningen, da mange biter tenner på natta. Stress får oss også til å bite sammen hardt på natta, noe som fører til symptomer i kjeven. 

Musklene i foten har en bestemt tonus som ikke er underlagt viljens kontroll. Denne tonusen informerer hjernen om hvor fotleddene er i forhold til hverandre. Det vil si de proprioceptiske cellene i muskulaturen via nervebaner overfører informasjon til hjernen om tonus i fotens muskler. Dette vil påvirke fotens stilling og dermed til dels dens måte å fungere på, og gå på.

posturologi Tegning