KOSTHOLD basert på tradisjonell kinesisk medisin

Nasjonale kostholdsråd for ernæring her i Vesten er basert på matens næringsstoffer
som proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler. Tradisjonell Kinesisk
Medisin basert kosthold er en over 2500 år gammel metode som
skiller seg fra dette ved at mat klassifiseres ut i fra deres kvalitative egenskaper som
bl.a. smak, farge og temperatur.

Disse egenskapene anvendes for å forklare hvilken effekt mat har på kroppen. Kostholdsveiledning basert på TKM gis med bakgrunn i et helhetlig syn på̊ helse, det vil si det fysiologiske, det psykiske, livsstil, kosthold og klimatiske forhold. Dette er faktorer som forårsaker større eller mindre ubalanser i kroppens energisystem. Menneskekroppen er dynamisk, og vil hele tiden forsøke å gjenvinne balanse. Dette beskrives i TKM ved hjelp av teorien om Yin og Yang, og 5- elementer. Kostholdsråd gis også ut fra matens evne til å rette opp i disse ubalansene.

Mat ved svangerskapskvalme