Ryggsmerter

Ryggsmerter er hovedårsaken til arbeidsrelatert sykefravær, det er den vanligste
årsaken når folk oppsøker fastlegen. 60 – 80 % opplever plagsomme ryggsmerter i
løpet av livet og det er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger. 15% av
langtidssykemeldinger og 10% av uførepensjon er på grunn av ryggsmerter. De aller
fleste blir bra av seg selv, ingen utredning eller andre behandlingsformer hos lege i denne akutte fasen blir anbefalt.


De nasjonale kliniske retningslinjene anbefaler akupunktur som behandling ved
langvarig uspesifikke korsryggsmerter. Studier viser at akupunktur reduserer smerter,
bedrer bevegeligheten og reduserer antall sykemeldingsdager. Forskning har vist at
de pasientene som oppnår god smertereduksjon ved akupunktur, vil dette vedvare i
ett år etter siste behandlingstime.

Ryggnåler