Lett depresjon og nedstemthet

Depresjon kan være utløst av en emosjonell hendelse som et dødsfall, skilsmisse,
økonomiske problemer eller andre stressende faktorer. Reduserte nivåer av en av
nevrotransmitterne serotonin i hjernen blir knyttet til depresjonens biologi. Depresjon er en forstyrrelse i hjernen, for å få denne diagnosen, så må tilstanden ha vart i over to uker.
Symptomer er som regel nedstemthet, tap av interesse for morsomme aktiviteter, angst, irritabilitet, lav selvfølelse, forstyrret søvn eller appetitt, vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte, og selvmordstanker

Depresjon behandles som regel med medikamenter, men over halvparten har ingen effekt av disse. Kognitiv atferdsterapi brukes også og viser seg å ha god effekt. Fysisk trening har også vist å ha en gunstig effekt på depresjon. Depresjon er en vanlig plage som flere pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur kan trygt kombineres med medisinsk behandling, som anti-depressive medikamenter og psykoterapi.

Blomster og lysestake av et buddahode