IBS - irritabel tykktarm

IBS rammer 10 – 25 % av befolkningen og består av funksjonelle mageplager som vil si en dysfunksjon av tarmen og utelukket organisk årsak til problemene. Årsaken er ukjent men det er stort samspill mellom biologiske og psykososiale faktorer og stress har stor betydning. Spesielle kjennetegn er oppblåsthet, luftplager, utspilt mage, ubehag og magesmerter, forstyrret avføringsmønster med alternerende diaré og obstipasjon.

Enkelte har en del tilleggsplager som hodepine, tretthet, depresjon og manglende konsentrasjon. IBS kan bli verre ved stress, følelsesmessige faktorer, dårlig kosthold, hormoner og enkelte medisiner.

IBS er en fellesbetegnelse på symptomer og plager som har med fordøyelsen å gjøre, som kronisk magesmerter, oppblåsthet, luft/flatulens og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. Det er en funksjonell forstyrrelse i tarmen.

Periodevis har 10-25% av befolkningen symptomer på irritabel tarm, men langt fra alle får så mye plager at de oppsøker lege. Kvinner har 2-3 ganger større sannsynlighet for å utvikle IBS og ofte opplever mange at symptomene forverres under menstruasjon. Tilstanden starter ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksen alder. Predisponerende faktorer kan være: en diett med lite fiber, følelsesmessig stress, bruk av avføringsmidler eller akutt anfall av smittsom diaré.

IBS er vanligvis en kronisk tilbakevendende lidelse, og den er forbundet med betydelige helsemessige, sosiale og økonomiske kostnader. Smerte og nedsatt aktivitet som følge av IBS kan føre til hyppige legebesøk, sykehusinnleggelser og sykefravær, som videre kan føre til emosjonelle problemer og depresjon. 

Akupunktur og IBS

Det er god evidens for at en behandlingsserie med akupunktur forbedrer IBS-symptomer og øker generell velvære. Som oftest er det også gunstig med kostholdsendring, dette vil vi gå gjennom ved første konsultasjon. Jeg har fokus på mat og ernæring, hva som er lurt å fjerne fra kosten og hva man kan spise mere av. I tillegg til nåling, punktkombinasjoner og kostomlegging er det viktig for pasienten å lære seg å håndtere stress og lære avslapningsteknikker. Det å gå en daglig tur, danse eller annen aktivitet vil få bevegelse av qi i tarmer og bukhule.

Akupunktur lindrer smerter og regulerer motiliteten i fordøyelseskanalen, samt hever den sensoriske terskelen i tarmen.

De parasympatiske signalene øker. Når vi er stresset øker det sympatiske nervesystemet og forårsaker spasmer i tarmen, dette fører til ubehag i magen. Hos personer med IBS kan tarmene være overfølsomme for konflikter og stress. Akupunktur øker de parasympatiske signalene og vi blir mere avslappet og rolig, dette påvirker tarmene positivt og fordøyelsen av maten blir bedre. Nålene reduserer angst og depresjon. Stress på grunn av IBS symptomer kan føre til en ond sirkel av angst – smerte – angst, som kan utvikle seg til depresjon og isolering. Akupunktur øker produksjon av serotonin og endorfiner og kan derfor bidra til å bekjempedisse plagene.

Nåler på magen på en kar