Tinnitus eller Øresus

Tinnitus eller øresus som det kalles på godt norsk er en fornemmelse av støy i indre øret, dette er et nevrologisk fenomen knyttet til høresansen. Oppfattelsen av støy kan variere fra person til person, den kan oppleves som rennende vann, susing, sildring, ringing eller som piping. Lyden er som regel høyfrekvent, den kan være konstant eller pulserende og intensiteten varierer i forhold til dagsform. Lyden kan fornemmes i begge eller i bare ett øre og tilstanden ledsages oftest til hørseltap. Forskere har påvist at nesten 20% av Norges befolkning sliter med tinnitus, og at tilstanden forverres med årene.

Årsak

I noen tilfeller kan årsaken være ørevoks, tette øretrompeter ved forkjølelse, støyskader fra maskiner, eksplosjoner og høy musikk over lang tid. Andre årsaker er aldersbetinget hørseltap og kroniske mellomørebetennelser. Enkelte medikamenter kan også gi tinnitus som bivirkning. Noen antibiotika, enkelte vanndrivende og betennelsesdempende medikamenter, samt kreftmedisin kan føre til tinnitus eller øresus. Dette fordi det kan gi skader på hårcellene i det indre øret, i tillegg kan svimmelhet også være en bivirkning av noen medikamenter. Andre årsaker er selvfølgelig underliggende kroniske sykdommer som for eksempel Ménières sykdom og krystallsyke.

Angst, depresjon og stress kan også utløse tinnitus. Dette fordi følelsessentrene i hjernen er koblet til høresansen og voldsomme emosjoner kan forsterke følelsen av tinnitus. Lyden kan skape angst og frustrasjon og dermed forsterke plagene av tinnitus.

I mange tilfeller kan også nakkesmerter og stram muskulatur i nakke og kjeve være en årsak til tinnitus eller øresus.

Behandling

Akupunktøren løsner opp i stram muskulatur i nakke og kjeve, såkalt triggerpunktakupunktur eller IMS (intramuskulær stimulering) der man nåler i den stramme muskulaturen og setter i gang et aksjonspotensiale som gir bedre plass for nervesignalene. God kommunikasjon for nervesystemet er essensielt for en optimal helse. Vi bruker også skalleakupunktur, her er punkter på skallen som gir direkte signaler til øret. Man nåler for å påvirke den 8.hjernenerven, nervus vestibulocochlearis som har med hørsel og balansen å gjøre, Her blir det brukt YNSA tinnitus protokoll.

Akupunktur brukes i tillegg på søvnproblemer, stress og lette depresjoner. Et godt søvnmønster er svært viktig for en god hverdag, man opplever tretthet og konsentrasjonsvansker med for lite søvn, dette vil igjen forsterke tinnitus.

Enkelte har effekt av avslapningsøvelser, kognitiv adfersterapi og svak bakgrunnsmusikk. Motlyd av lydmaskeringsapparater brukes også med varierende hell.

nåler ved tinnitus