Sammen for bedre folkehelse

sammen for bedre folkehelse plakat
sammen for bedre folkehelse plakat

 

FOLKEHELSE – sammen står vi sterkere

Akupunkturens uke 2019

I Norge og de andre nordiske landene markeres AKUPUNKTURENS UKE hvert år i uke 38.

Tema i 2019 er SAMMEN FOR EN BEDRE FOLKEHELSE.

Det var i forbindelse med TCM-kongressen i Rothenburg 2015 at alle nordiske landene samlet seg for et møte for første gang. De nordiske landene er relativt like når det gjelder utdanning og utvikling og reguleringsbestemmelser av akupunktur. Under dette møtet ble det besluttet at det skulle arrangeres en felles uke der det skulle settes fokus på klassisk akupunktur og TCM (Tradisjonell Kinesisk medisin) blant publikum

Hvert år er det forskjellige tema, i år er fokus FOLKEHELSE.

 

HVA ER EGENTLIG FOLKEHELSE

 

Med helse menes positive aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet, samt fravær av sykdom. Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen. Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Et vanlig brukt mål på en befolknings helse er forventet levealder ved fødsel, den kan også måles i helsejustert forventet levealder der levealder er justert i forhold til sykdom. I Norge er forventet levealder for kvinner 80 år og for menn 73 år i 2019.

Det er også ujevnheter avhengig av sosial status. Mennesker med høy sosialøkonomisk status som utdanning, yrke og inntekt har høyere levealder enn de som har lav sosialøkonomisk status viser forskning.

Man må fremme god helse og trivsel gjennom å skape trygge og gode skoler, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det er samtidig viktig at det drives forebygging og behandling av psykisk og somatisk helse. Vi lever i et av verdens rikeste land. De fleste av oss går tur i skog og mark, mange trener, og mange sykler eller går til jobben. Men mye mer kan gjøres for å bedre folkehelsen.

NY FOLKEHELSEPLAN

Norske myndigheter jobber med å lage en ny folkehelseplan, dette vil påvirke oss, denne planen påvirker neste generasjons fremtid for å leve et godt og langt liv.

Folkehelse handler med andre ord om hvor god helsen vår er – hvor lenge og godt vi lever – og hvordan de gode leveårene er fordelt.

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».

 

 

 

 

 

 

 

Les også disse innleggene:

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIN
Del på Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Lær hvordan akupunktur kan hjelpe deg