Long-COVID

Akupunktur kan benyttes ved long-Covid symptomer

 I følge WHO er long-Covid definert som en tilstand som oppstår hos individer med en historie med sannsynlig eller bekreftet SARS CoV-2-infeksjon, vanligvis tre måneder fra utbruddet av Covid-19 med symptomer som varer minst to måneder og ikke kan forklares med en alternativ diagnose. 

Symptomer på long-covid

Symptomene ser ut til å variere sterkt fra person til person, men de mest vanlige symptomene er:

 • Pustevansker eller kortpustethet
 • Tretthet / slitenhet /ekstrem tretthet
 • Symptomer som blir verre etter fysiske eller mentale aktiviteter
 • Vanskeligheter med å tenke eller konsentrere seg («hjernetåke»)
 • Hoste
 • Bryst- eller magesmerter
 • Hodepine
 • Hjertebank
 • Ledd- og muskelsmerter
 • Diaré og/eller forstoppelse alternerende
 • Søvnproblemer
 • Feber
 • Svimmelhet
 • Utslett
 • Kløe
 • Stemningsendringer / depresjon / angst
 • Endring i lukt eller smak
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Dårlig hukommelse
 • Nervesmerter

Dette er alle symptomer som likner utmattelsessyndrom eller PST (posttraumatisk stresslidelse).

Historier fra mediene i Kina forteller om pasienter med long-covid har blitt behandlet med tradisjonell kinesisk medisin, med akupunktur og urter. Her forteller de at opptil 90% av Covid-19 tilfellene har brukt denne typen behandling, og deres erfaringer er svært positiv.

Akupunkturbehandling med punkter som Taiyuan (LU9) og Yangxi (LI5) har blitt brukt på pasienter i Kina med long-COVID-19. Andre punkter som hyppig ble brukt var KI3, Metabolsk punkt (8cun over mediale malleol, bakre kant av tibia) og ekstrapunktet zhichuan på armen.

Behandlingsstrategien har vært å sette punkter for å styrke immunforsvaret kombinert med punkter som behandler luftveislidelser og slitenhet. I Kina bruker de i tillegg urter, som i Norge ikke er mulig på grunn av restriksjonene med import.

 

Behandling med akupunktur

Fra et akupunktursynspunkt er behandlingen avhengig av symptomene av covid. Tanken er at man setter punkter som fjerner hete og fukt fra lungene i akuttfasen og fremmer god sirkulasjon. Gode punkter i denne fasen er LI11, GV14 og TE16, KI6, BL23, CV6/CV4. Andre punkter som nærer og er gode punkter kan være LU5, SP6, CV12 og ST36, samt Back Shu-punkter for LU og SP, BL13 og BL20.

Har pasienten stor slimproduksjon er Spleen-punkter viktig i TCM-perspektiv, samt styrke Lungefunksjonen. Mange føler trykk over brystet, da kan CV17 være et godt punkt i tillegg til PC6. Åpning av ekstrameridian SP4 og PC6 er også et godt alternativ for å redusere slimproduksjon, samt ST40 og SP9.

I post-covid fasen er målet med behandlingen å styrke den underliggende svakheten i lungene og generell styrke og balansere pasienten, i tillegg er det et mål å restituere fordøyelsesfunksjonen om denne har kommet i ulage. I tilfeller av pasienter med underliggende problemer med hypertensjon er behandling av denne konstitusjonelle svakheten avgjørende.

Dette kan ha ført til deres ekstreme reaksjon på COVID-infeksjonen med ubalansen mellom ACE og ACE2.

Kiko Matsumoto, en japansk akupunkturmester har behandlet alvorlige tilfeller av post-Covid, han har benyttet Huato-Jiaji punktene på L1 og L2 nivå. Disse punktene sammen med GV19 og GV20 balanserer en hypertensjon med dysregulering av renin-angiotensin-systemet av nyrene som han mener kan ha betydning hos post-Covid pasienter.

I tillegg har han brukt punkter som ST9 ved skjoldkjertel- og blodtrykk- problematikk, sammen med LI4 og LU8.

Medisinsk akupunktur er verdt å prøve for de som lider av post-Covid symptomer.

Mer forskning er alltid nødvendig, men tidlige data fra Kina og erfaringer tyder på at dette er et verktøy som kan brukes til pasienter for å gjenvinne livskvalitet og kvitte seg med langvarige symptomer av COVID-19-infeksjon.