TKM - tradisjonell kinesisk medisin

Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til. I den klassisk medisinske litteraturen finner vi beskrivelser av anatomi og fysiologi, patofysiologi og diagnostiske prinsipper i tillegg til nåleteknikker og beskrivelse av akupunkturpunkter og deres funksjon.

Det finnes mange retninger og skoler innenfor kinesisk medisin, men
de bygger på de samme grunnleggende prinsippene. Faget har vært i stadig utvikling i alle disse årene, og setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren.
Tradisjonell kinesiske medisin omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer som qi gong og tai ji. I Kina praktiseres TKM side om side med vestlig
medisin. 

 

Pasient ligger avslappet på benken