ME - Kronisk utmattelsessyndrom

De som har ME – kronisk utmattelsessyndrom har slitt med forskjellige symptomer i årevis og vært innom mange forskjellige leger og behandlere uten å bli trodd eller uten å bli bedre.

ME eller kronisk utmattelse rammer flest kvinner. Og antallet som sliter er økende – flere og flere unge får også symptomer. Mange får i  tillegg en psykisk diagnose i tillegg fordi legene vet ikke hva de skal gjøre. Mange mister også alt av nettverk og venner fordi man ikke orker og er konstant utmattet.

Store Norske Medisinske leksikon skriver: «Gjennom flere tiår har det vært kjent at noen infeksjoner kan føre til langvarig utmattelse i ettertid, såkalt postviralt utmattelse. Kyssesyke (Epstein-Barr virus) er godt kjent for dette» dette er en etablert sannhet i den medisinske verden. 

Pasienter med kronisk tretthetssyndrom har forhøyet mengde av EBV  i kroppen, og viruset produserer nevrotoksiner (giftstoff som særlig angriper nervesystemet) og skaper inflammasjon i sentralnervesystemet. Dette kan etterhvert svekke binyrer og fordøyelsessystemet, og skape en fornemmelse av at batteriet ditt er nesten tomt.

 Forskere mener det kan være mange årsaker og ulike sykdomsmekanismer. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer. Det ser ut til å være en ubalanse i regulerende systemer som sentralnervesystemet, immunforsvaret og hormonsystemet, men kan også være utløst av arvelige faktorer, virus eller infeksjon

ME – Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand som er preget av alvorlig invalidiserende utmattelse, muskel- og skjelettsmerter, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og hodepine. I en norsk befolkningsundersøkelse rapporterte 11% kronisk tretthet.

Akupunktur kan benyttes i forbindelse med kronisk utmattelsessyndrom. Det settes fokus på å lindre de vanligste symptomene som muskel- og skjelettsmerter, hodepine, søvnproblemer, tretthet og depresjon.  Akupunktur kan forbedre muskelstivhet og bevegelighet. Dette gjøres ved å forsøke å stimulere til sirkulasjon i muskler og vev, som igjen kan redusere betennelse, hevelse og smerte.

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Les mere her: https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientbrosjyre-kronisk-utmattelse-akupunktur/

Nåler på en hand